Blokáda nohy větve svazku

Worms

Někdy pacient, který obdržel hlášení EKG od doktora, může slyšet, že má blokádu Jeho svazku. To může způsobit několik otázek pro pacienta, zvláště pokud mluvíme o malém dítěte, protože u dětí se také vyskytuje blokáda. Co je to - onemocnění nebo syndrom, existuje hrozba pro život a zdraví, co bychom měli udělat v takové situaci, uvažujeme v tomto článku.

Na obrázku je neuromuskulární systém srdce.

Jeho svazek je tedy součástí srdečního svalu, který se skládá z atypických svalových vláken a zahrnuje kmen a dvě nohy - levý (jeho přední a zadní větve) a pravý. Kmen je umístěn v horní části septa mezi komorami a nohy jsou poslány do pravé a levé komory, respektive se rozpadají na nejmenší Purkinje vlákna hluboko v srdci. Funkce těchto struktur spočívá v přenosu elektrických impulzů, které se vyskytují v pravé síni, na komorový myokard, což způsobuje, že se smršťují v rytmu odpovídajícímu rytmu atria. Pokud je vedení pulsu částečně nebo úplně narušeno, dochází k zablokování svazku jeho větve. Jedná se o jeden z typů poruch vedení, který se nejčastěji vyskytuje bez klinických projevů a je charakterizován úplným nebo částečným blokem na cestě impulzů v komorách srdce. Vyskytuje se u 6 lidí z tisíců a po 55 letech - u 2 lidí ze stovek, častěji u mužů.

Existují následující typy blokády:

- jediný paprsek - blokáda pravé nohy; blokáda přední nebo zadní větve levé nohy;
- dvuhpuchkovaya - blokáda obou větví levé nohy; blokáda pravé nohy s jednou větví levé nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravé a levé nohy.

Každý z těchto typů blokád může být úplný nebo neúplný. Také blokáda může být trvalá, přerušovaná (vzniká a mizí v procesu záznamu jednoho EKG), přechodná (není zaznamenána na každém elektrokardiogramu) nebo střídání (změna bloků různých nohou během záznamu jednoho EKG).

Příčiny blokády bloků Guis

Nemoci vodivosti uvnitř komor mohou být způsobeny takovými onemocněními, jako jsou:

- vrozené a získané srdeční vady - stenóza aortálních a mitrálních chlopní, stenóza plicní arterie, stenóza a koarktace aorty, aortální nedostatečnost, defekt síňové septa
- kardiomyopatie, myokardiodystrofie různých původů - endokrinní (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolické (anémie), potraviny (alkoholismus, obezita), autoimunitní (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida)
- koronární srdeční choroby
- kardioskleróza jako výsledek mnoha kardiologických onemocnění vede k nahrazení části svalových vláken jizvou tkáně včetně atypických svalových vláken
- myokarditidu virového nebo bakteriálního původu
- onemocnění srdce při revmatismu - endokarditida, myokarditida
- infarkt myokardu
- dlouhodobá arteriální hypertenze, která vede k hypertrofii myokardu
- intoxikace srdečními glykosidy
- plicní embolie
- chronické onemocnění plic (chronická obstrukční bronchitida, plicní emfyzém, těžký bronchiální astma) vedoucí k tvorbě plicního srdce - stagnace krve v pravé síni a komoře s jejich hypertrofií a expanzí

U malých dětí a dospívajících může být neúplná pravostranná blokáda doprovázena drobnými anomáliemi vývoje srdce (přídavný akord v levé komoře, otevřené oválné okno, prolaps mitrální chlopně) a v nepřítomnosti organické léze srdce se považuje za variantu normy.

Jednoduchá nebo dvojitě levá blokáda je téměř vždy spojena se získanou, ale ne vrozenou srdeční chorobou a nemůže být považována za variant normy.

Symptomy blokády větve bloku

Pravá blokáda se zpravidla nevykazuje a je náhodně zjištěna během průchodu plánovaného EKG. Přítomnost stížností, jako je dýchavičnost, bolest v srdci, pocity narušení srdce, únava, může být způsobena základním onemocněním, které způsobilo blokádu.

U přední nebo zadní levé hemiblokády (jedna z větví) jsou klinické projevy také minimální a jsou způsobeny základním onemocněním.

Úplný levý blok může být projevován palpitacemi, závratě, bolestí v oblasti srdce. To může být způsobeno masivními změnami v srdečním svalu levé komory, například akutním infarktem myokardu.

Blokáda tří paprsků je způsobena úplným nebo neúplným blokem v cestě impulsu. Nedokončená blokáda je charakterizována zpožděním impulzů, které přicházejí do komor a probíhají podél několika neporušených vláken, a úplnou - nepřítomností vedení impulzů ke komorám a výskytem ektopického (není-li to nutné) zaměřování excitace a úplné oddělení prsou a komor, které snížil jejich rytmus s frekvencí 20 - 40 úderů za minutu. Taková frekvence kontrakcí je výrazně pod normou a nemůže zajistit dostatečné uvolnění krve do aorty. Klinicky se projevuje častým závratěním, pocity narušení srdce a tendence k mdlobu v důsledku prudkého poklesu toku mozku (útoky Morgagni - Edems - Stokes). Může způsobit život ohrožující komplikace nebo způsobit náhlou srdeční smrt.

Diagnostika

Tato porucha vedení může být detekována standardní elektrokardiografií. Další taktika lékaře závisí na typu identifikované blokády.

Když je zjištěna neúplná pravá blokáda a při absenci srdečních onemocnění, může to lékař považovat za variant fyziologické normy a nepředepisuje další metody vyšetření.

Blokáda dvou paprsků vyžaduje podrobnější vyšetření pacienta. Pokud je na EKG poprvé v životě zjištěna úplná levostranná blokáda, vyžaduje se okamžitá hospitalizace v nemocnici, a to i v případě, že se pacient stěžuje, protože tento stav je způsoben rozsáhlými procesy v myokardu. Předepisování těchto procesů (chronická kardioskleróza nebo akutní infarkt myokardu, zejména jeho bezbolestná forma) je lepší zjistit v nemocnici pod dohledem lékařů. Kromě toho projevy takového zablokování EKG maskují EKG - kritéria infarktu myokardu, takže doktor jednoduše nemůže potvrdit nebo vyvrátit infarkt pouze EKG. Dlouho existující úplný levý blok v případě, že nedošlo k poškození v průběhu základního onemocnění, nevyžaduje stacionární pozorování.

Blokáda s třemi paprsky je indikací pro nouzovou hospitalizaci v nemocnici pro úplnější vyšetření a řešení otázky kardiochirurgie.

Známky blokády na EKG jsou:

- blokáda pravé nohy. V pravých vodičích (V1, V2) komplexů ve tvaru M typu Rsr nebo rSR, v levém vodiči (V5, V6) je vlna S široká, vrubová, komplex QRS je více než 0,12 s

- blokáda levé nohy. V levé vodě (V5, V6, I) se rozšířily deformované komorové komplexy bez Q vlny s dělenou špičkou vlny R, v deformovaných komplexech s pravoúhlými vývody (V1, V2, III) s děleným hrotem S vlny, šířka komplexu je více než 0,12 s

- tromi paprsková blokáda - známky pravé a levé blokády, známky atrioventrikulárního bloku I, II, III stupně.

Z dalších metod vyšetření na klinice nebo v kardiologickém oddělení může být pacientovi přiděleny rutinní diagnostické metody - všeobecné vyšetření krve a moči, biochemické krevní testy a také:

 • Denní sledování EKG ukazuje, že detekuje přechodnou blokádu během dne.
 • Extrasofageální elektrokardiografie pomáhá diagnostikovat poruchy rytmu s neinformovaností normálního EKG
 • Echokadiografie diagnostikuje organickou patologii srdce, vyhodnocuje ejekční frakci, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdce (multispirální počítačová tomografie) nebo MRI srdce (zobrazování magnetickou rezonancí) může být prokázáno v kontroverzních a diagnosticky nejasných případech pro detekci srdečních onemocnění.

Léčba blokády nohy větve svazku

Neexistuje žádná zvláštní léčba pro tuto poruchu vedení. Pacienti s blokádou pravého svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění nepotřebují léčbu. Následující skupiny léčivých přípravků mohou být předepsány pacientům s blokádou s jedním nebo dvěma paprsky pro léčbu základního onemocnění:

- vitamíny - thiamin (vitamin B1) s kyselinou lipoovou, riboflavin (vitamín B2), kyselina nikotinová (vitamin PP)
- antioxidanty - ubichinon, karnitin, mexidol, preduktální
- sedativa rostlinného původu (třezalka tečkovaná, matka, valerián, šalvěj)
- antihypertenziva pro léčbu hypertenze - inhibitory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisté receptoru angiotenzinogenu II (losartan, valsartan), beta - blokátory (bisoprolol, atenolol), antagonisty vápníkového kanálu (amlodipin, verapamil). Poslední dvě skupiny by měly být předepsány s opatrností, protože snižují srdeční frekvenci
- ananiginální léky pro léčbu ischemické choroby srdeční - krátkodobé a dlouhodobě působící dusičnany (nitroglycerin, isoket, cardiket, monochinkwe)
- antiagregační činidla pro prevenci trombózy v srdci a v cévách - aspirin, kardiomagnyl, trombóza Ass
- léky na snížení hladiny lipidů pro normalizaci cholesterolu - statiny (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin)
- diuretika a srdeční glykosidy s rozvojem chronického srdečního selhání - indapamid, diuver, lasix; strofantin, digoxin
- léky na léčbu onemocnění bronchopulmonálního systému, které způsobily vývoj "plicního" srdce - inhalačních adrenergních mimetik a glukokortikosteroidů (berotek, berodual, duch, backlasone)
- antibiotika, nesteroidní protizánětlivá léčiva pro zánět výstelky srdce - penicilin; nimesulid, diklofenak

Vedle léčby je pro léčbu blokády použita chirurgická metoda, která sestává z instalace kardiostimulátoru (EX) pacienta. Kompletní pravá blokáda, zejména v kombinaci s levou hemiblocádou (blokáda jedné větve levé nohy) a úplná levá blokáda, která se vyvinula v akutní době infarktu myokardu (10-14 dnů), je indikací pro provedení dočasné stimulace vložením elektrod přes centrální žílu do pravé ventrikulární. Blokáda tří bloků s úplným atrioventrikulárním blokem, vzácným komorovým rytmem a epizodami Morgagni-Edems-Stokes (epizody bezvědomí) je indikací trvalé stimulace (implantace umělého kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru).

Životní styl se svou blokádou

Pacient s blokádou pravé nohy bez klinických projevů a bez srdečního onemocnění může vést ke zdravému životnímu stylu s obvyklým fyzickým námahem. Za přítomnosti základního onemocnění, které způsobilo blokaci dvou nebo tří paprsků, je třeba omezit zátěž a namáhání, zbytek odpočinout, jíst správně, zbavit se špatných návyků.

Při instalaci pacienta by měl pacient vždy nosit s sebou kartu vlastníka kardiostimulátoru, zabránit úzkému vystavení elektrických přístrojů a mobilního telefonu implantační oblasti. Například se neopírejte o televizi, mluvte o telefonu, přitiskněte jej k uchu na opačné straně, použijte vysoušeč vlasů nebo elektrický holicí strojek, který se nachází nejméně 10 cm od oblasti implantace.

Pacient by měl navštívit lékaře jednou za rok pro EKG, nebo častěji, pokud je předepsán ošetřujícím lékařem. Při instalaci EKS se první návštěva lékaře - kardiologa a arytmologa po vypuštění uskuteční za tři měsíce, pak za půl roku, pak dvakrát za rok.

Komplikace

Komplikace zahrnují paroxysmální ventrikulární tachykardii, ventrikulární fibrilaci, asystolii (zastavení srdeční činnosti - náhlá srdeční smrt). Komplikace základního onemocnění u pacienta s blokádou mohou být akutní a chronické srdeční selhání, tromboembolické komplikace (plicní embolie, mrtvice).

Předcházení vzniku komplikací je včasné vyšetření, pravidelné návštěvy lékaře a provádění všech jeho předpisů, zejména u pacientů se srdečním a cévním onemocněním.

Předpověď počasí

Shrnutí všeho, co bylo napsáno, lze říci, že blokáda Jeho svazku není chorobou, ale symptomem onemocnění srdce, který je buď detekován na EKG, nebo se klinicky projevuje. Chcete-li vědět, jaké jsou důsledky konkrétní blokády, je třeba vzít v úvahu, že prognóza závisí na nemoci, která vedla k vývoji bloku.

Při jediné blokové pravici blokády a při absenci srdeční nebo plicní patologie je prognóza příznivá. S rozvojem úplné blokády levé nohy na pozadí infarktu myokardu je prognóza nepříznivá, protože míra úmrtnosti dosahuje v akutním období infarktu 40-50%. Prognóza tříbundové blokády je také nepříznivá, protože se zvyšuje pravděpodobnost asystole.

Jaká je blokáda svazku Jeho svazku a jaká je jeho léčba?

PG (Bundle of His) je určité množství svalové tkáně srdce, které patří k jeho vodivému systému.

Skupina buněk této tkáně je umístěna přímo za atrioventrikulární uzlinou a má pravou nohu i levou nohu.

Blokáda nohy větve svazku

Když nastane blokáda některého ze stávajících nohou tohoto paprsku, znamená to, že dochází k určitým změnám přímo v samotném systému, který vede budicí impulsy.

Taková změna vede k tomu, že normální pohyb sinusového impulsu generovaného buňkami sinusového uzlu a procházející podél jedné nohy vytváří vážné překážky.

Toto onemocnění je diagnostikováno u pacientů nejen starších, ale také docela mladého věku a je nazýváno blokádou svazku jeho svazku.

Tato patologie je velmi často výsledkem infarktu myokardu v minulosti, přítomnosti defektu srdečních chlopní nebo přítomnosti hypertenze u pacienta.

Důsledky onemocnění blokády větve bloku jsou obtížně předvídatelné, protože to není izolovaná nemoc ve své podstatě, ale pouze zvláštní příznak odlišné patologie.

Ve variantě, kdy je částečná (neúplná) blokáda pouze jednoho balíčku a navíc není doprovázena stávajícími plicními a srdečními chorobami, neexistují důvody pro strach.

Ještě jedna věc je úplná blokáda nosníků. Jeho následkem může být výskyt takových nebezpečných komplikací, mezi něž patří:

 • Cévní mozková příhoda, která představuje snížení nebo úplné zastavení přívodu krve do určité oblasti mozku;
 • Zahušťování krve vedoucí k vzniku různých trombóz;
 • Výskyt porušení srdce (dysfunkce), což znamená narušení stability v práci celého organismu.

Diagnostika

Léčba blokády Jeho svazku by měla být zahájena s identifikací možných příčin přispívajících k rozvoji této nemoci.

Blokáda nohou PG je často způsobena různými chronickými obstrukčními respiračními onemocněními.

Kromě toho výskyt této nemoci může být vyvolán předávkováním určitými léky, patologií v myokardu a rovněž přítomností tupé hrudní traumy.

Není však vždy možné nezávisle rozpoznat nemoc. Například neúplná blokáda pravého svazku jeho svazku se v žádném případě vůbec nemůže projevit, protože nemá žádné specifické příznaky.

Detekce této nemoci se často vyskytuje náhodně - během elektrokardiogramu nebo při poslechu myokardu.

Na základě výsledků vyšetření je specialista v této oblasti přidělen k léčbě blokády pravého svazku jeho svazku, který může být jak léky, tak chirurgický.

Způsoby léčby

V průběhu léčby blokády pravého svazku Jeho svazku může být lékař předepsán společně s vitamíny a léky pro celkové posilování terapeutické stravy.

Kromě toho by při určování přesné příčiny výskytu BPNPG měla být léčba zaměřena na snížení stávajících příznaků nebo na úplné odstranění příznaků této nemoci.

Léčba léčby blokády nohy svazku větve se často provádí pomocí následujících léků:

 • Skupina vitamínů, která se skládá z thiaminu, riboflavinu a kyseliny nikotinové;
 • Sedativa, která mají obecný uklidňující účinek na tělo - valerián, třezalka tečkovaná, šalvěj a matka;
 • Skupina antioxidantů, mezi které patří karnitin, preduktální a mexidol;
 • Léky předepsané pro koronární onemocnění srdce. Základem takových léků jsou dusičnany;
 • Fondy, které snižují množství cholesterolu v krvi;
 • Léky používané k boji proti trombóze. Patří mezi ně aspirin-kardio a kardiomagnyl;
 • Léky užívané při léčbě chronické obstrukce plic - berodual, Pulmicort.

V případě, že léčba lékem nepřinesla pozitivní výsledky, je nutná chirurgická intervence. Během takové operace je implantován ECS (kardiostimulátor), kterým je srdce podáváno potřebným rytmem.

Známky

Příznaky blokády pravého svazku Jeho mohou být:

 • Klesající výkon člověka v důsledku rychlého vzhledu únavy. To vše se děje na pozadí celkové slabosti celého organismu;
 • Časté závratě, někdy doprovázené mdloby;
 • Výskyt dechu;
 • Vznik ostrého pocitu nedostatku vzduchu.

Ve většině případů však dochází k částečnému zablokování paprsku bez povšimnutí, aniž by došlo k nějakým specifickým příznakům.

Důvody

Příčiny této nemoci jsou mnoho, ale hlavní patří:

 • Srdeční selhání, během kterého se hlavní funkce srdce provádějí v nedostatečném množství;
 • Onemocnění srdce při poškození srdečního svalu;
 • Ischemické onemocnění, kdy se v procesu nesprávného přívodu krve vyskytuje tzv. Hladovění kyslíkem, což způsobuje nekrózu určité části srdečního svalu (infarkt myokardu);
 • Vrozené a získané srdeční vady;
 • Zánětlivé procesy, které se vyskytují uvnitř srdečního svalu (myokarditida);
 • Autoimunitní onemocnění, při nichž některé části srdce jsou poškozeny vlastním imunitním systémem.
 • Velké přetížení srdce způsobené neustále se zvyšujícím arteriálním tlakem, v důsledku čehož dochází k postupné deformaci a změnám v činnosti srdce;
 • Nekontrolované a poměrně dlouhé užívání určitých léků, které zahrnují různé diuretiky, srdeční glykosidy a další léky;
 • Časté nebo trvalé účinky na tělo nebezpečných toxinů, které bezpochyby zahrnují alkohol a tabák;
 • Poruchy hormonální rovnováhy v těle, které jsou způsobeny zánětem štítné žlázy, přítomností diabetu, stejně jako stávající porušení nadledvin.

Prevence

Abychom zabránili výskytu vážné nemoci, ke které patří blokáda nohou svazku Jeho, je nutné provést některá preventivní opatření. Za prvé stojí za zmínku přísné dodržování poměru práce a odpočinku, během něhož je třeba věnovat zvláštní pozornost délce spánku.

Důležitou roli hraje vyvážená strava.

Kouření a pití by měly být zcela vyloučeny z každodenního života, protože to je příčinou mnoha nemocí.

Pokud dojde k nějakým poruchám v práci tak důležitého orgánu, jako je srdce, je nutné okamžitě konzultovat lékaře a také udělat elektrokardiogram, který, i když je to nejjednodušší a nejvíce přístupná diagnóza, dokáže v počáteční fázi zjistit onemocnění srdce, což zvyšuje šance pro zotavení.

Jaká je blokáda jeho pravého svazku nohou a jaká je jeho léčba

 • Několik slov o elektrické vodivosti srdce
 • Několik slov o této nemoci
 • Příčiny nemoci
 • Léčba blokády pravého bloku ramene

Blokáda pravé nohy jeho svazku, jehož léčba je dlouhý proces, je jednou z patologií vodivého systému srdce.

Několik slov o elektrické vodivosti srdce

Je třeba poznamenat, že schopnost srdce kontrahovat je zajištěna jeho systémem vodivosti a generací elektrických impulsů, které se skládají z buněk zvláštního druhu, které jsou schopné vytvářet a šířit elektrické impulzy. Elektrické impulsy generované tímto systémem způsobují srdeční vzruch a kontrakci a také nastavují specifickou frekvenci těchto kontrakcí. Je třeba říci, že v myokardu jsou místa akumulace impulzivní tkáně, z nichž jedna je atrioventrikulární svazek, nazývaný také jeho svazkem. Svazek Jeho je konstrukčním prvkem systému srdečního vedení, včetně nohou: vpravo a vlevo (přední, zadní). Nohy jeho svazku jsou rozděleny na menší větve až na vlákna (vlákna Purkinje), které přímo interagují s buňkami srdečního svalu, které mohou kontrahovat.

Hlavním generátorem srdce elektrických impulzů je obvykle sinoatriální uzel. Elektrické impulsy generované sinoatriálním uzlem se šíří síňovým vodivým systémem, v důsledku čehož jsou vzrušeny a smluveny. Pak se impulsy dostanou do atrioventrikulárního uzlu, kde se přetrvávají o 0,15 - 0,2 s. Toto je dosaženo důsledným snížením předsátí a poté komor. Dále se impulsy pohybují podél atrioventrikulárního svazku (Gisovův svazek), podél nohou a větví až po kontraktilní buňky srdce. Když puls dosáhne buněk srdečního svalu, které se mohou smršťovat, je myokard vzrušen a smykl.

Je to tedy porucha elektrické vodivosti nebo blokáda G-svazku, která zpomaluje pohyb elektrických impulzů přes vodivý systém prsů a komor. Navíc blokáda pravé nohy gisového svazku způsobuje do jisté míry vznik a vývoj srdečního bloku, což je zpravidla typ poruchy arytmie - srdečního rytmu.

Několik slov o této nemoci

Podle klasické diferenciální diagnostiky vnitřních onemocnění má blokáda (nebo zpomalení) atrioventrikulárního vedení tři stupně: I - III. Navíc patologické procesy v paprsku podobném Gis nebo v jeho hlavních větvích (nohách) vedou k nástupu bloku síňové komory II, při absenci oddělených ventrikulárních kontrakcí, tj. dochází k neúplné (částečné) blokaci. Klinický obraz neúplné blokády má příznaky, jako je závratě a možná synkopa.

Při blokádě síňové a komorové, která je úplná (kompletní blok), se náhodně kontrastují, tj. nezávisle na sobě. Tento typ abnormality srdce je charakteristický pro starší lidi, kteří netrpí aterosklerózou koronárních tepen. Patologický proces úplné blokády začíná porušení gis svazku, a to léze přední větve levé nohy nebo léze pravé nohy svazku. Kompletní transverzální blokáda myokardu je zaznamenána v případě, že proliferace pojivové tkáně (fibrózy) pokrývá celou levou nebo celou pravou nohu gyzánského svazku.

Hlavní příznaky úplného příčného bloku srdce jsou:

 • závratě;
 • mdloby;
 • pulzní frekvence až 50krát za minutu;
 • přítomnost kanónového tónu srdce (současná kontrakce síní a komor, hlasitý tón, Strazheskův zbrojní tón).

K provedení konečné diagnózy je zapotřebí elektrokardiografie a intrakardiální elektrogramy pro stanovení místa blokády.

Je třeba poznamenat, že zpomalení průchodu elektrických impulzů z atria do komor (atrioventrikulární blok) je částečné a úplné. Když je úplná blokáda, elektrický impuls od sinusového uzlu nedosáhne komor, ale dosáhne pouze atria.

V případě neúplné (částečné) blokády jednotlivé impulsy nedosahují komor a většina elektrických impulzů se dostává od předsádky ke komorám se zpožděním.

Je třeba poznamenat, že při diagnostice anomálie Ebsteinu u pacientů, což je patologický vývoj trikuspidální chlopně, často doprovázené selháním oválného okna nebo anomálie síňové struktury, je zjištěno, že pacient zpomaluje elektrickou vodivost atriů a komor ve spojení s blokádou pravé nohy ventralis.

Kromě toho zpomalení nebo zastavení pohybu elektrických impulzů podél pravé nohy Jeho svazku v kombinaci s anomálií Ebstein způsobuje rozdělení prvního srdce.

Příčiny nemoci

Jak bylo poznamenáno dříve, blokáda jeho pravého svazku vede k bloku srdce. Hlavní příčiny zpomalení pohybu elektrických impulsů podél pravé nohy jeho větev jsou nemoci jako:

 • Ebsteinova anomálie (s povinným syndromem selhání pravé komory);
 • kardiální skleróza;
 • otravy srdečními glykosidy (digitalis atd.) a dalšími léky;
 • myokarditida;
 • kardiomyopatie;
 • revmatismus.

Léčba blokády pravého bloku ramene

Terapie ke zpomalení vedení jeho pravého svazku, stejně jako léčebná korekce jakékoli poruchy srdečního rytmu by měla být předepsána lékařem a prováděna pod lékařským dohledem. Léčba této patologie je zaměřena na vyloučení procesu, který způsobil blokádu. Jako antiarytmická činidla se používají adrenomimetické látky, které ovlivňují β-adrenergní receptory srdce. Adrenomimetické antiarytmické léky zahrnují drogy, jako je adrenalin, efedrin, izadrin atd. Kromě toho se jako stimulanty používají m-anticholinergní blokující činidla nebo anticholinergní činidla, například atropin. Aplikujte tyto nástroje kvůli jejich specifičnosti (prostředky ovlivňující práci srdce), je to nutné pouze na lékařský předpis.

Je třeba poznamenat, že antiarytmické léky používané při tachyarytmiích jsou kontraindikovány u srdečních blokád a naopak, léky užívané v blokačních činidlech jsou kontraindikovány u tachyarytmií. Při použití antiarytmických léků je nutné sledovat srdeční frekvenci v průběhu času a výskyt možných vedlejších účinků z užívání léků: dechová slabost, otoky apod.

Kromě farmakoterapie pro blokaci správného svazku jeho svazku jsou pacientům prokázány fyzikální terapeutické cvičení s povinnou kombinací respiračních a fyzických cvičení. Normalizace srdečního rytmu přispívá k příznivému psycho-emocionálnímu klimatu v práci a v rodině pacienta. Významnou roli hraje strava, jejíž pokrmy by měly přispět k úplné dodávce myokardu se všemi nezbytnými živinami, mikroelementy a vitamíny. U pacientů jsou proto ukázány bílkoviny rostlinného původu (luštěniny, sójové boby, ořechy), libové maso, ryby, zelenina, ovoce. Z tuků je doporučeno použití rostlinných olejů.

Vedle dietní terapie je zásadní vystavení vzduchu nejméně 1,5-2 hodin denně.

A samozřejmě, kouření a příjem alkoholu jsou absolutně kontraindikovány.

Je třeba poznamenat, že prognóza vývoje onemocnění závisí na závažnosti, povaze průběhu onemocnění a na přítomnosti souběžných srdečních patologií (srdeční selhání, onemocnění koronární arterie atd.). Kromě toho, pokud má pacient komplexní poruchy srdečního vedení, včetně porušení generování elektrického impulsu sinusovým uzlem, stejně jako zpomalení nebo zastavení pohybu impulzů podél vodivých cest, je zobrazena instalace kardiostimulátoru.

Blokáda nohy větve svazku

Blokáda nohou Jeho svazku je onemocnění, které se projevuje jako narušení vedení excitace (nervových impulzů) skrze tkáně srdce. Vyskytuje se u více než 0,5% populace, frekvence se zvyšuje s věkem: u lidí starších 60 let to je 1-2%.

Každý pátý pacient s diagnózou infarktu myokardu již má vady nebo se vyvíjí na pozadí akutního stavu.

Svazek jeho (atrioventrikulárního nebo atrioventrikulárního svazku) je reprezentován atypickými svalovými vlákny; on řídí nervové impulsy, které se vyskytují v tkáních pravé atrium, od kardiostimulátoru podél předsíně k komorám, určovat sílu a četnost srdečních kontrakcí. V mezidruhovém septu je svazek His rozdělen do pravé a levé nohy (levá strana má přední a zadní větve), které se rozšiřují v myokardu odpovídajících komor nejmenšími strukturními prvky - vlákny Purkinje.

V případě porušení vedení buzení po vláknech His bundle (zpomalení nebo blokády, částečné nebo úplné) dochází ke změně sekvence, rychlosti a síly excitace a kontrakce srdečních tkání nebo kontraktilita myokardu v omezené oblasti.

Příčiny a rizikové faktory

Příčiny, které mohou způsobit poruchy ve vedení excitace podél struktur jeho svazku, jsou rozděleny na srdeční a extrakardiální.

Srdeční příčiny blokád:

 • vrozené a získané srdeční defekty (stenóza aortálního otvoru, plicní arterie, levý atrioventrikulární otvor, koarktace nebo segmentální zúžení, aortální otvor, aortální nedostatečnost, mitrální chlopeň, porucha plicní arterie, defekty mezi septickými septami);
 • kardiomyopatie (včetně hypertrofické obstrukční kardiomyopatie);
 • onemocnění koronární arterie;
 • dystrofické změny myokardu;
 • idiopatické kalcifikace systému srdečního vedení;
 • Brugadův syndrom;
 • vláknité změny patky větve svazku;
 • ischemická choroba srdeční (včetně infarktu myokardu);
 • kardiální skleróza (včetně post-infarktu);
 • dávky;
 • srdeční selhání;
 • myokarditida;
 • endokarditida;
 • hypertrofii myokardu levé komory.
 • intoxikace přípravky skupiny srdečních glykosidů, chinidin, beta-blokátory;
 • thyrotoxikóza;
 • nerovnováha elektrolytů;
 • závažný nebo dlouhodobý diabetes mellitus;
 • anémie s nedostatkem železa;
 • metabolický syndrom;
 • alimentární obezita;
 • chronické alkoholické onemocnění;
 • autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematosus, autoimunní tyreoiditida);
 • plicní embolie;
 • chronické obstrukční plicní nemoci (obstrukční bronchitida, bronchiální astma);
 • dlouhá historie kouření.

Formy onemocnění

V souladu s anatomickou strukturou atrioventrikulárního svazku jsou rozlišeny následující typy blokád:

 • jednosměrný paprsek - jedna ze struktur trpí (pravá noha svazku jeho, přední nebo zadní větve levé nohy);
 • dvuhpuchkovaya - kombinovaná léze pravé nohy a jedné větve levé nebo porušení vedení nervových impulzů podél obou větví levé nohy;
 • třílitrové - současné poškození pravé a levé nohy jeho svazku.
Při blokování levé nohy svazku His a úplné třísložkové blokády je prognóza nepříznivá. Úmrtnost se v tomto případě zvyšuje o 5krát, míra přežití je v průměru 3,3 roku.

Symptomy

Blokáda pravé nohy jeho svazku je asymptomatická a je náhodným nálezem zjištěným výsledky studie EKG během rutinního lékařského vyšetření, lékařského vyšetření nebo léčby jiných nemocí.

Odnopuchkovye (přední nebo zadní) vlevo blokáda také nemají klinicky významné projevy.

Blokáda levého svazku Jeho má příznaky onemocnění, která ji způsobila, nejčastěji je to:

 • snížená tolerance zatížení;
 • dýchavičnost s malou fyzickou námahou;
 • přerušení práce srdce;
 • srdeční infarkt;
 • bolest v srdci;
 • změna tónů srdce během auskultace [oslabený nebo prodloužený tón I (70% případů), méně často (16% případů) - rozdělení, rozdělení II tónu (80%)].

Blokáda tří bloků má nejzávažnější klinické projevy:

 • extrémně nízká frekvence kontrakcí srdce - 20-40 úderů za minutu;
 • dýchavičnost v klidu;
 • přerušení práce srdce;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • závratě;
 • krátké epizody ztráty vědomí;
 • cyanóza kůže.
Viz též:

Diagnostika

Hlavní diagnostická opatření:

 • elektrokardiografie;
 • denní sledování EKG;
 • transesofageální elektrofyziologické vyšetření srdce.
Blokáda svazku His větev se vyskytuje u více než 0,5% populace, frekvence se zvyšuje s věkem: u těch nad 60, to je 1-2%.

Laboratorní metody výzkumu neumožňují diagnostikovat blokaci svazku Jeho svazku a mohou být použity k identifikaci základního onemocnění, které vedlo k poruchám vedení.

Léčba

Neexistuje specifická léčba této patologie; první je korekce základního onemocnění s nitrátovými, srdečními glykosidy, antihypertenzivy.

Při blokaci pravého svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění není farmakoterapie indikována.

V případě blokády levé nohy nebo třísložkové blokády je předepsána následující léčba:

 • vitamínové přípravky skupiny B;
 • antioxidanty a antihypoxanty;
 • antiagregační léky;
 • léky na snížení hladiny lipidů.

Při neúčinnosti farmakoterapie je indikována chirurgická léčba.

Možné komplikace a následky

Komplikace blokády větve bloku mohou být:

 • poruchy srdečního rytmu;
 • srdeční zástava;
 • tromboembolie;
 • akutní srdeční selhání.

Předpověď počasí

Prognóza závisí na závažnosti základní nemoci. S jednou blokádou nebo blokádou pravé nohy je prognóza příznivá.

Při blokaci pravého svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění není farmakoterapie indikována.

Blokáda levé nohy svazku His a úplné třísložkové blokády jsou méně příznivé prognózy. Úmrtnost se v tomto případě zvyšuje o 5krát, míra přežití je v průměru 3,3 roku; s normální velikostí srdce, je prodloužena na 4,3 roku, se zvýšením velikosti srdce je průměrná míra přežití zkrácena na 2,5 roku.

Prognóza zhoršuje srdeční selhání, kardiomegalie, anginu, infarkt myokardu v historii, fibrilaci síní, odchylku elektrické osy doleva.

Zaznamenané u akutního infarktu myokardu, bez ohledu na to, jestli je to před nebo infarktu vyvinula v souvislosti s ní, blokáda levého raménka bloku zvyšuje úmrtnost pacientů a 60%.

Vzdělání: vyšší, 2004 (GOU VPO "Kurskská státní lékařská univerzita"), specializace "Všeobecné lékařství", kvalifikace "Doktor". 2008-2012 - postgraduální studium klinické farmakologie, SBEI HPE "KSMU", kandidát na lékařské vědy (2013, specializace "Farmakologie, klinická farmakologie"). 2014-2015 - odborná rekvalifikace, specializace "Management ve vzdělávání", FSBEI HPE "KSU".

Informace jsou zobecněny a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Při prvním příznaku onemocnění se poraďte s lékařem. Samoléčba je nebezpečná pro zdraví!

Blokáda nohy větve svazku

Blokáda nohou jeho svazku je porušením intrakardiálního vedení, které se vyznačuje zpomalením nebo úplným zastavením vedení excitačních impulzů podél jedné nebo několika větví His svazku. Blokování svazku jeho větev lze zjistit pouze pomocí instrumentálního vyšetření nebo symptomatických projevů poruch rytmu, závratě a záchvaty ztráty vědomí. Blokáda nohou svazku His je diagnostikována pomocí elektrokardiografie. Léčba blokády svazku jeho větve je omezena na odstranění příčin poruch vedení; v některých případech může být nutné nainstalovat umělý kardiostimulátor.

Blokáda nohy větve svazku

Blokáda nohou svazku Gis je neúplné nebo úplné narušení průchodu elektrického impulsu prostřednictvím buněčných svazků systému srdečního vedení, což vede ke změně v sekvenci pokrytí komorovým myokardu. V kardiologii není blokáda svazku jeho větev považována za nezávislou chorobu. Obvykle působí jako důsledek a současně jako elektrokardiografický příznak jakékoli nezávislé srdeční patologie. Podle EKG je blokáda svazku jeho větev diagnostikována u 0,6% lidí, častěji u mužů; u osob starších 60 let se frekvence zvyšuje na 1-2%.

Jeho svazek je součástí systému srdečního vedení, který se skládá z clusterů modifikovaných svalových vláken. V interventrikulární přepážce je svazek Jeho rozdělen na dvě nohy - vpravo a vlevo. Na druhé straně je levá noha rozdělena na přední a zadní větve, které sestupují po obou stranách mezikomorové septa. Nejmenší větve intraventrikulární Převodní systém jsou Purkyňova vlákna, která pronikají do celého srdečního svalu, a spojené přímo s ventrikulární kontraktility myokardu. myokardiální kontrakce dochází v důsledku šíření elektrických impulsů vznikl v sinusovém uzlu, přes síní do atrioventrikulárního uzlu, a pak se - svým svazkem jeho a Purkyňových vláken do nohy.

Příčiny blokády bloků Guis

Blokáda nohy větve svazku může být způsobena různými důvody. Blokádou pravého raménka dochází při onemocnění zahrnujících přetížení a hypertrofie pravé komory - mitrální chlopně defektu septa síní, trikuspidální insuficience chlopně, ischemická choroba srdeční, cor pulmonale, hypertenze, akutní infarkt myokardu (zadnediafragmalnom nebo verhneverhushechnom) a další.

Blokádou levého raménka blokových nohy olovo aterosklerotické kardiosklerosis, malformace aortální chlopně, kardiomyopatie, infarkt myokardu, myokarditida, bakteriální endokarditida, infarkt dystrofie. Méně obyčejně, raménka blok se rozvíjí na pozadí plicní embolie, hyperkalémie a srdeční glykosid intoxikace.

Příčiny zablokování dvou bloků jsou obvykle aortální defekty (aortální nedostatečnost, aortální stenóza) a koagulace aorty.

Klasifikační blokáda bloku větví svazku

Vezmeme-li v úvahu anatomickou strukturu jeho svazku, může být blokáda jednosrstá, dvouvláknová a třech paprsků. Jednodávková blokáda zahrnuje případy léze pouze jedné nohy (větev) Jeho svazku: blokáda pravé nohy, blokáda levého předního nebo levého zadního ramene. Blokády dvou bloků představují současnou destrukci dvou větví jeho svazku: přední a zadní větve levé nohy, pravá noha a přední levá větev, pravá noha a zadní levá větev. U tří blokových blokád jsou ovlivněny všechny tři větve Jeho svazku.

Podle stupně narušení impulsu blokování nohou jeho svazku mohou být neúplné a úplné. V případě neúplné blokády je rušení impulsu podél jednoho z nohou jeho svazku narušeno, zatímco fungování druhé nohy nebo jedné z jejích větví není narušeno. V tomto případě je excitace myokardu komor zajišťována intaktními větvemi, avšak dochází se zpožděním.

Takže se zpomalením procesu šíření impulsu podél větví jeho svazku uskutečňuje neúplný blok srdce I. V takovém případě, pokud ne všechny impulsy dosáhnou komor, mluví o neúplném stupni II. Kompletní blokáda (nebo zablokování stupně III) je charakterizována absolutní nemožností vedení impulzů z předsádky do komor, ve spojení s nimiž se tyto začínají kontras nezávisle, rychlostí 20-40 tepů. během několika minut

Blokáda nohou svazku Jeho může být přechodná (přerušovaná) nebo trvalá (nevratná). V některých případech se blokáda svazku jeho větev vyvíjí pouze tehdy, když se mění srdeční frekvence (bradykardie, tachykardie).

Charakteristika různých variant blokády bloku větve svazku

Blokáda nohou svazku Jeho nemají nezávislé klinické projevy; ve většině případů projevují příznaky základní nemoci a specifické změny EKG. V některých případech s poklesem srdečního výdeje může být blokáda svazku Jeho svazku doprovázena častým závratím, závažnou bradykardií a někdy i záchvaty bezvědomí.

Zvažte hlavní klinické možnosti blokování Jeho svazku.

Blokáda pravé nohy svazku

V případě úplné blokády Jeho svazek drží puls excitační a pravé noze pravé komory a v pravé polovině MZHZHP dochází kontrakční svalových vláken z levé komory a levé poloviny MZHZHP. V případě neúplné blokády je zaznamenáno zpomalení vedení elektrického impulsu podél pravé nohy jeho větve. Někdy je v prakticky zdravých mladých lidi zjištěna neúplná blokáda pravého svazku Jeho; v tomto případě se považuje za variant fyziologické normy.

Příznaky EKG úplné blokády pravého svazku Jeho svazku jsou expanze vlny S, nárůst amplitudy a expanze vlny R, komplex QRS má tvar qRS s prodloužením až 0,12 s. a další.

Blokáda bloku větve vlevo

Při úplné blokaci levé nohy jeho svazku se vlna excitace nevede podél dříku nohy, dokud se nerozvětví, nebo se současně nepoužije na obě větve levé nohy (dvouvazková blokáda). Excitační vlna se přenáší na levokomorový myokard se zpožděním z pravé poloviny MILV a pravé komory podél vláken Purkinje. Na EKG - odchylku EOS doleva, rozšíření komplexu QRS na 0,12 sekundy. nebo více.

V srdci blokády přední větve levé nohy jeho svazku je porušení impulsu k anterolaterální stěně myokardu levé komory. V tomto případě po excitaci MUZhP a dolních částí zadní stěny podél anastomóz Purkinjeových vláken se excitační vlna šíří z anterolaterální stěny levé komory ze zdola nahoru.

Při blokování zadní větve levé nohy jeho svazku je narušena nepříznivá vodivost impulsu k dolní části zadní části myokardu levé komory. Vlna aktivace se šíří z přední a anterolaterální stěny levé komory podél vláken Purkinje na spodní části zadní části levé komory, tj. Shora dolů.

Neúplná blokace levé nohy Jeho svazku je charakterizována zpomalením impulzního vedení podél hlavního levého kmene nebo podél obou větví levé nohy. Současně je část myokardu levé komory vzrušena impulsy, které se šíří podél pravé nohy.

Blokáda s dvěma paprsky

Při kombinaci s blokádou pravé nohy svazku His, blokády levé přední větve se elektrický impuls šíří podél zadní větve levého ramena jeho svazku, což způsobuje excitaci prvního dolního zadního myokardu levého ventrilu a pak jeho anterolaterálních segmentů. Následně se podél kontraktilních vláken impuls pomalu rozšiřuje na myokard pravé komory.

Zpoždění excitace anterolaterální stěny levé komory a pravé komory se odráží na EKG ve formě expanze komplexu QRS na 0,12 sekundy, zúžení vzestupného kolena vlny S, záporná vlna T a odchylka EOS doleva.

V případě kombinované blokády pravé nohy jeho svazku s blokádou zadní levé větve je impuls veden skrz přední levou větví, anterolaterální oddělení anastomózy levé komory do spodních zadních částí levé komory a pak kontraktilní vlákna do pravé komory. EKG vykazuje známky blokády levé zadní větve a pravé nohy jeho svazku, odchylka EOS vpravo. Tato kombinace naznačuje časté a hluboké změny myokardu.

Tři paprsková blokáda

Nedokončená tříbodová blokáda je doprovázena šířením excitačního pulsu do komor podél nejméně postižené větve jeho svazku. Současně je vyznačen atrioventrikulární blok I nebo II.

V případě úplné blokády tří svazků je nemožné vedení impulzů z předsíně do komor (AV blokáda III. Stupně), což vede k oddělení síňových a ventrikulárních rytmů. Současně dochází k uzavření komor v jejich vlastním idioventrikulárním rytmu, který je charakterizován nízkou frekvencí a arytmií, která může vést k vzniku fibrilace síní a asystolu různého trvání.

Vzor EKG s úplnou blokádou svazku His větev odpovídá známkám blokády AV jednoho stupně nebo jiného.

Diagnostika a léčba blokády bloku větve svazku

Hlavní metodou detekce blokády svazku Jeho svazku je standardní elektrokardiografie a její odrůdy - transesofageální elektrokardiografie (CPECG), rytmokardiografie a denní monitorování EKG. Identifikují se údaje o organickém poškození srdce, echokardiografii, MRI, MSCT, PET srdce. Pokud je detekována blokáda větve bloku svazku, je nutná konzultace s pacientem kardiologem, arytmologem nebo srdečním chirurgem.

Neexistuje žádná specifická léčba blokády svazku Jeho svazku; pro tuto poruchu musí být léčena základní nemoc. Při blokování nohou jeho svazku komplikuje angina pectoris, hypertenze, srdeční selhání, terapie nitráty, srdeční glykosidy, antihypertenzní léky. Pokud by blokáda AV měla zvážit indikace pro implantaci kardiostimulátoru. Při blokádě nohou svazku His, vyskytující se bez klinických projevů, se provádí dynamické pozorování.

Předpověď blokády nohy větve svazku

Prognóza svazku Jeho svazku u asymptomatických pacientů je příznivá. V přítomnosti organické patologie srdce je prognóza určována základním onemocněním. Na druhé straně blokáda svazku jeho ramene zvyšuje jak riziko náhlé smrti u této kategorie pacientů, tak vývoj dlouhodobých komplikací.

Progrese vad chování, vývoj AV blokády, kardiomegalie, hypertenze a srdečního selhání zvyšuje pravděpodobnost nežádoucího výsledku.

Blokáda svazku Jeho větev (vpravo a vlevo): neúplná a úplná, která je uvedena na EKG, způsobuje, je to nebezpečné nebo ne?

Téměř každý z nás, který dostal záznam o elektrokardiogramu, se bude snažit rozluštit sami o sobě a určitě se podívá na závěr, který kardiolog napsal. Je dobré, když tam nejsou žádné podezřelé pojmy, ale dokonce i mezi úplným blahobytem a při absenci přinejmenším některých "srdečných" příznaků, záznam blokády nemůže být jen upozorněn.

Je zřejmé, že takovýto jev způsobí úzkost, protože v srdci je něco zablokováno - hlavní orgán, který poskytuje výživu celému tělu. Nicméně ne každá blokáda se považuje za poruchu, existují některé z jejích typů, které nejen nezasahují do normální životní aktivity, ale také zcela splňují normu. Neúplná (částečná) blokáda pravého svazku jeho svazku (BPNPG) je jen případ, kdy paniku není nutné, ale jiné typy takových intrakardiálních bloků by neměly být ignorovány.

Zjistěte-li závěr kardiografie, může pacient najít záznam o blokádě některé z nohou jeho svazku (NPG). Tato porucha je asymptomatická, je diagnostikována při záznamu kardiogramu, ale podrobné vyšetření většiny jejích majitelů odhaluje odchylky nejen funkční, ale i organické povahy.

Nejednoznačný postoj k blokádám svazku Jeho svazku: některé z jejich typů jsou považovány za variant normy, jiné jsou vždy vážným problémem, plným vážných komplikací, a proto je kardiologům věnována pozornost tomuto druhu onemocnění intenzivní a pacientka podstupuje komplexní vyšetření.

srdeční cyklus; Jeho svazek nohou poskytuje impulsní vedení podél srdcových komor

Vodivý systém srdce je druh modifikovaných svalových buněk, které během vývoje získaly schopnost přenášet elektrické signály na kardiomyocyty. Díky harmonické a konzistentní práci složek těchto cest se srdce kontraktuje rytmicky.

Svazek Jeho poskytuje excitační nervové signály ventrikulárního myokardu. Vychází z atrioventrikulárního křižovatka, pak jde na vrchol mezivěložní septa, pod ním větve na pravé a levé noze (NPG). Levá noha (LNPG) poskytuje přední a zadní větve myokardu levé komory. Vpravo (PNPG) poskytuje vodivost v myokardu pravé komory. Konečným propojením cest jsou malé Purkinje vlákna, které přenášejí signály do hlavního čerpadla našeho těla a jsou rozptýleny v tloušťce svalů do nejvzdálenějších oblastí.

Překážka proudu nervového impulsu se může objevit v jakékoliv části ventrikulárního myokardu, vyvolávající blok v jedné noze, jednu z větví levé nohy jeho svazku, dvě nohy současně. Objem bloku předurčuje příznaky - od jeho nepřítomnosti až po celkovou poruchu vedení a těžkou arytmii.

Příčiny a typy komorových bloků

Rozsah poškození nervových cest určuje typ blokády:

 • Odnopuchkovaya - je těžké přenést signál podél pravé nohy jeho svazku, jednoho z větví levice;
 • Dva paprsky - větve levé nohy nebo pravé nohy jsou blokovány jedním z větví levé nohy;
 • Tři paprsky - všechny tři cesty jsou zapojeny najednou.

Blokáda části vláknitého svazku je úplná a neúplná. V částečných případech trpí pouze jedna z větví, ale zachovává se práce ostatních. Myokard přijímá signály z jiného zdroje v objížďce, ale jsou poněkud opožděné.

V závislosti na toku blokování je konstantní, přechodné a přerušované. Přerušovaná blokáda se objeví a zmizí, což lze vysledovat během záznamu jednoho EKG. Přechodná porucha vedení je patrná na fragmentu elektrokardiogramu. Někdy během záznamu kardiogramu dochází ke změně bloku různých větví a nohou - střídavé blokády.

3 stupně bloku NPG jsou definovány:

 1. U prvního stupně signály dosahují kardiomyocyty se zpožděním.
 2. Ve druhé části signálů nedosáhne svalové tkáně.
 3. Při celkové blokádě stupně III nesmějí nervové signály do ventrikulárního myokardu, takže se snižují samy o sobě s velmi nízkou frekvencí.

Blokáda komorového traktu není nezávislou chorobou. Toto je projev jiné patologie. Často zdravé lidi odhalují neúplnou blokádu PNPG, která je považována za normální.

Srdeční příčiny způsobující blok jeho vlákniny jsou:

 • Onemocnění koronární arterie - akutní ve formě nekrózy (infarkt myokardu) nebo chronické s růstem cév v myokardu (kardiální skleróza);
 • Kardiomyopatie a dystrofie;
 • Defekty - anomálie v přepážce vrozené přírody, zúžení, nedostatek ventilových otvorů, koagulace aorty;
 • Zánětlivé změny srdečního svalu;
 • Srdeční selhání;
 • Odložená srdeční chirurgie;
 • Ztracení levé komory v arteriální hypertenzi.

Jako extrakardiální faktory způsobující blok, uveďte:

 1. Léčivé účinky - užívání diuretik po dlouhou dobu a bez kontroly specializovaných, antiarytmik, srdečních glykosidů, které mohou být zneužívány pacienty s kardiologickým profilem;
 2. Elektrolytické posuny;
 3. Kouření, alkoholismus;
 4. Endokrinní patologie;
 5. Autonomní dysfunkce;
 6. Prodloužená hypoxie a dilatace pravé poloviny srdce u bronchopulmonálních onemocnění (astma, bronchitida).

Pokud není hlavní příčinou bloku větví jeho svazku objasněna komplexní vyšetření, promluvte o idiopatické poruše.

Jak bylo řečeno, neúplná blokáda pravého svazku Jeho je často normou, pokud nejsou nalezeny žádné jiné změny v orgánu. Často se vyskytuje v dětství a adolescenci a může se vyskytovat v kombinaci s malými anomáliemi - extra akord, prolaps dvoukuspidálního ventilu, otevřené síňové okno.

Video: názor kardiologa o neúplných blokádách pravé nohy jeho svazku u dětí

Na rozdíl od poruch spojených se změnou vedení pravé nohy je blokáda větví levé VŽDY způsobena strukturálním poškozením srdce, a proto se nepovažuje za přirozený stav.

Jedním z hlavních mechanismů tvorby patologické blokády je mechanická překážka šíření nervového signálu, zejména proliferace pojivové tkáně během hypoxie, hypertrofie srdečních komor. Další důležitou vazbou v patogenezi lze považovat za dilataci dutin orgánu v jeho chronické nedostatečnosti.

Takže i přes možnou neškodnost (s lokální detekcí neúplného BPNPG) může porážka pravé nohy doprovázet i patologii, ke které dochází při nadměrné zátěži a dilataci pravé poloviny orgánu (plicní srdce, ischémie, trikuspidální nedostatečnost).

Blokáda bloku větve vlevo se nachází v kardioskleróze v důsledku aterosklerotické okluze srdečních tepen, choroby aortální chlopně, nekrózy a zánětu myokardu, které mění levou polovinu srdce.

Symptomatologie blokád z jeho svazku

Pokud je distribuce nervových signálů ke složkám jeho svazku obtížná, příznaky mohou být chybějící a pokud jsou, obvykle jsou způsobeny onemocněním, které sloužilo jako hlavní příčina blokové tvorby, a jsou extrémně nespecifické. Jinými slovy, podle příznaků není možné odhadnout typ poruchy vedení a dokonce ani podezření, že přítomnost blokády je v některých případech velmi obtížná.

Neúplná (částečná) blokáda, obtížnost šíření signálů podél jedné z větví, pokud ostatní fungují, nevyvolávají subjektivní symptomy. Toto je zjištění EKG, které vyvolává další vyšetření. Někteří pacienti mají dušnost, bolest v srdci, přerušení jeho rytmu, únavu, které však nemají přímou souvislost s intraventrikulárním blokem, ale charakterizují určitou nemoc.

Příznaky úplné blokády jsou:

 • Pocit nesrovnalosti v činnosti srdce, palpitace;
 • Závratě, mdloby;
 • Mírná pocit na hrudníku.

S blokem LNPG pacientů pocítí závratě, bolest v srdci, srdeční tep. Tato noha je zcela blokována v případě těžkých poruch - akutního velkého ohniska, kardiomyopatie.

Blokáda tří větví současně je úplná a neúplná. Při částečném blokování vedení některé z signálů dosáhnou kardiomyocytů podél nepoškozených vláken, avšak s úplným zpožděním je komorový myokard snížen kvůli ektopickým ohniskám mimo dráhy a komory významně zaostávají za atriemi.

Nízká frekvence komorových kontrakcí neumožňuje tělu zajistit normální hemodynamiku a mezi příznaky jsou závratě a epizody ztráty vědomí v důsledku nedostatečné mozkové cirkulace. Na pozadí srdečního selhání může dojít k náhlé srdeční zástavě, která způsobí smrt pacienta.

Blokáda nohou svazku Guis je nebezpečná s poruchou orgánů, opakovanými záchvaty Morgagni-Adams-Stokesem s rizikem srdeční zástavy a náhlé smrti, možnou predispozicí k srdečnímu infarktu kvůli poklesu průtoku krve koronárními tepnami, dokonce ani bez aterosklerózy, která se v nich vyvinula.

Důsledky intraventrikulárního bloku mohou být paroxysmatická tachykardie, ventrikulární fibrilace, srdeční zástava. S prodlouženým blokem systémový průtok krve trpí zvýšenou stagnací orgánů. Tromboembolizmus se považuje za nebezpečnou komplikaci, pro jejíž prevenci je indikována zvláštní léčba.

EKG při blokování nohy větve svazku

Nejinformativnější metodou detekce intraventrikulární blokády je elektrokardiografie, ukazující změny charakteristické pro patologii. V Holterově monitorování jsou diagnostikovány samostatné formy poruch vedení. Diagnostika blokád NPG není snadný úkol, takže je lepší svěřit odborníkovi, ale pokusíme se trochu porozumět, co a proč se vyskytují odchylky v normálním EKG.

Distribuce elektrických vln obvykle probíhá rovnoměrně od síňového myokardu k komoře a zleva doprava bez jakýchkoliv překážek. Průchod nervových signálů ze septa do nejvzdálenějších oblastí srdečního svalu u zdravých lidí trvá méně než 120 ms. U bloku je jeho přenos inhibován, což znamená, že depolarizace komorového myokardu bude také zpomalena. Výsledkem je, že sval potřebuje více času na depolarizaci a kontrakci, což znamená, že komorový QRS komplex se prodlužuje.

Rozšíření komorového komplexu na 0,12 sekundy nebo více naznačuje, že nervové signály nepřicházejí přes hlavní PNH, ale řešení, resp.

Když kardiogram zobrazuje správný sínusový rytmus spolu s jevy blokády paprsků, vlna P se zachovává před všemi QRS, což naznačuje, že zdrojem kontraktility je sinusový uzel, odkud jsou atria vzrušeny. Když se ektopický zdroj kontraktility ve ventrikulárním myokardu těchto zubů nepovede.

Video: EKG lekce s blokádou PNG

Blokování pravé nohy jeho svazku na EKG

Blokáda jeho pravého balíku (BPNPG) je možná nejběžnějším nálezem u sportovců s kardiografií, nachází se u mnoha zdravých lidí, u jedinců, kteří nemají srdeční patologii. Nicméně je obvykle neúplné a asymptomatické. Při nadměrné zátěži a dilataci komor pravých orgánů v podmínkách srdeční nebo plicní patologie získává blok abnormální rysy.

Když přenos signálu přes PNPG je obtížný, pravý ventrikulární myokard a část septa přijímá signály z PNGP, ale vzrušení přichází později. Při neúplných signálech BPNPG na nohou dochází, ale déle než obvykle, takže komorové komplexy mají neobvyklý vzhled, ale mají normální šířku.

S úplnou blokádou pravé nohy jeho svazku je oddíl depolarizován správným směrem, zleva doprava. Kardiogram ukazuje vlnu R ve V1 a Q v šesté (levé komoře). Poté, co přepážka dostala svůj impuls, je excitace kardiomyocytů distribuována podél levé ventrikulární myokardu, S vlna v první hrudi a R v šestém vedení je fixována na EKG.

Když je levá komora již zmrštěná a vstoupí do systoly, signál dosáhne pravé komory depolarizované později, a na EKG lze nalézt další R v hrudníku a hluboký S v V6. To vytváří specifickou formu komorového komplexu - RSR1.

Projevy BPNPG zvažte:

 • Prodloužení QRS do 120 ms a více;
 • obrácení QRS: ve V1-2 je zřejmé zbarvení RSR1;
 • osa srdce se odchyluje doprava;
 • vysoká amplituda a rozšířená R v hrudi I, široká S v I a levé komorové vedení.

Blokování levé nohy jeho svazku na EKG

Úplná nebo částečná blokáda LNPG je téměř vždy problém spojený s restrukturalizací svalové tkáně. Při této poruše se LDL neposílá signál, což je důvod, proč je oddíl depolarizován v opačném směru - zprava doleva. Na elektrokardiogramu Q zub v poznámce jsem přiřazení hrudníku a malý R ve V6.

Pravý ventrikulární myokard je nejprve depolarizován, pak se excitační pohybuje do celé části levé komory - R se objeví v hrudníku a S ve V5-6 jako záře. Když se levá komora zmenšuje, objeví se S v hrudníku I a na šestém místě se objeví další R.

Nejvýznamnější obrázek BLNPG je zaznamenán v šestém vedení hrudníku, které je zodpovědné za práci levé poloviny orgánu. Zde je možné pozorovat dlouhou a deformovanou QRS s ozubenou špičkou podobnou písmenu M nebo W.

Kompletní blokace levého svazku Jeho bude řečeno:

 • široké, deformované komorové komplexy ve tvaru písmene W se šířkou 120 ms v normě I a levých hrudních vodičích;
 • pokročilé a hluboké S v III a první hrudní vedení;
 • nedostatek Q v levé části hrudníku;
 • segment ST a vlna T jsou umístěny proti směru hlavního ventrikulárního zubu;
 • elektrická osa je posunuta doleva.

Neúplná blokáda levé nohy Jeho svazku se objeví, když signál neprojde podél jednoho z větví nohy. Na kardiogramu budou podobné změny s plným blokem, ale QRS nebude prodlouženo.

Blok přední větve PNRP se může vyskytnout v určitých lokalizacích infarktu, sklerosy a patologie s těžkým zesílením myokardu levé komory - hypertenze, některých defektů, degenerace a zánětu.

Blokáda zadní větve LNPG poskytuje pravostranné uspořádání osy, některé rozšíření QRS, vybrání S v levém vedení. Objevuje se při infarktu zadní stěny a membránové části levé komory, kardiomyopatie a zánětu.

Problémy při identifikaci bloků intraventrikulárních traktů jsou často způsobeny jejich kombinací s odlišnou srdeční patologií, která signalizuje významné příznaky EKG - srdeční infarkt, hypertrofii apod., Ale je důležité pamatovat na jednu věc: při blokování nohou se Q vlna neobjeví ve vodičích, které charakterizují blokovanou nohu. Pokud se v tomto zubě objeví, existuje důvod k podezření na nekrózu srdečního svalu na pozadí držení bloku.

Blokáda svazku His na EKG se dvěma a třemi bloky

V některých případech existuje blok dvou cest najednou. Kombinace blokády PNPG a přední větve levé nohy způsobuje prodloužení QRS komplexu na 0,12 sekundy, zářez na zubu S, inverzi T a odchylku osy srdce doleva.

V případě, že se BPNPG kombinuje s poškozením zadní větve PNPG, je osa srdce směrována doprava a znaky popsané výše pro každý typ bloku lze vysledovat na EKG. Tato porucha vedení vede k hlubokým a závažným změnám srdečního svalu.

V případě částečného narušení intraventrikulárních cest ve třech větvích najednou je na EKG diagnostikován atrioventrikulární blok I nebo II. V prvním stupni se vodivost zhoršuje, ale všechny impulzy dosáhnou komorového svalu a ve druhé části impulzů a následně poklesnou kontrakce komor.

Pokud je tříbodový blok plný, pak se impuls od atria nesmí dostat do ventrikulárního myokardu. Rozvíjí se úplný AV blok třetího stupně, v němž se atria a komory kontrahuje nekoordinovaně, v jiném rytmu. Komorový rytmus je nepravidelný a vzácný, klesá na 40 za minutu.

Diagnostika a léčba intraventrikulární blokády

Hlavní objem informací o stupni poruchy vedení v jeho svazku a jeho větvích získá lékař od výše popsaného EKG, protože není možné jej naslouchat nebo identifikovat pomocí příznaků. K objasnění diagnózy lze provést denní sledování nebo transesofageální záznam EKG.

Pokud se blokáda vyvinula na pozadí organických změn v srdci, pak pacientovi je ukázáno ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby může být provedena scintigrafie MRI.

Léčba intraventrikulárních blokád je nespecifická a zaměřuje se na hlavní onemocnění, které způsobilo poruchy vedení. Pokud je blokáda částečná a nezpůsobuje žádné příznaky, stačí pozorování s periodickým monitorováním EKG.

Při bloku jednoho nebo dvou nosníků lze přiřadit:

 1. Vitaminy skupiny B, kyselina nikotinová pro zlepšení metabolických reakcí v myokardu;
 2. Komplexy antioxidantů - L-karnitin, mexidol, antioxidáza;
 3. Sedatíva - matka, adaptol, afobazol, valerián;
 4. Různé antihypertenzní skupiny - lysit, losartan, bisoprolol, amlodipin atd.;
 5. Antianginální léky proti ischemické chorobě srdce (nitroglycerin, trinitrolong);
 6. Antikoagulancia a protidoštičková činidla pro prevenci tromboembolických komplikací (aspirin, kardiomagnyl, warfarin);
 7. Statiny v poruchách metabolismu tuků - simvastatin, atorvastatin;
 8. Diuretické a srdeční glykosidy při chronické srdeční selhání - indapamid, veroshpiron, digoxin;
 9. Antibiotika a protizánětlivá činidla v případě myokarditidy.

Pro těžká porušení intraventrikulárního vedení s častými záchvaty ztráty vědomí a cerebrální ischémie je indikována chirurgická léčba sestávající z instalace kardiostimulátoru. Dočasná srdeční stimulace se provádí během prvních dvou týdnů infarktu myokardu, je-li kombinována s celkovým blokem levostranné.

Když je diagnostikována blokáda intraventrikulárního systému, stojí za to přemýšlet o udržení zdravého životního stylu, i když je to neúplné BPSD s asymptomatickým průběhem. Dosažená fyzická námaha je nepostradatelným předpokladem pro asymptomatickou blokádu.

V případě již existující srdeční patologie, která způsobila blokádu dvou nebo tří svazků, by měl být pacient vyloučen ze stresových situací, psycho-emocionální a fyzické přetížení a špatných návyků. Je důležité více odpočinout, normalizovat výživu a režim.

Problém kompatibility blokád svazku Jeho a sportu se týká mnoha rodičů a dospělých sportovců. Stává se, že narušená vodivost je odhalena náhodou, s plným blahobytem subjektu. Otázku týkající se sportu v takových případech rozhodne kardiolog.

Neúplná BPNPG je zjištěna u téměř třetiny sportovců a při absenci změn v samotném srdci nemůže být důvodem k zastavení sportu. Dynamické pozorování však stále neublíží.

Podle doporučení odborníků by blokáda PNH, asymptomatická, bez dysfunkce atrioventrikulárního uzlu a bez vyvolání arytmií neměla být překážkou sportu. V případě arytmií diagnostikovaných strukturálními změnami ventilů a myokardu echokardiografií by měla být fyzická námaha omezena. Při závažných poruchách rytmu je sport zcela vyloučen.

Prognóza zablokování intraventrikulárního traktu závisí na stupni bloku. V případě asymptomatického průběhu může být považován za příznivý a když se arytmie vyvine na pozadí již existující organické srdeční patologie, je vždy vážná. Těžké blokády mohou být smrtelné, což představuje riziko náhlé smrti.

Porušení chování může přispět k hemodynamickým poruchám způsobeným sníženou kontraktilní aktivitou myokardu a objemem mozkové mrtvice, což vede k tomu, že se sníží krevní oběh do srdce a dalších vnitřních orgánů. Všichni pacienti s blokádou svazku Jeho svazku by měli být co nejpodrobněji vyšetřeni, v případě potřeby konzultováni s arytmologem, po kterém by měla být dodržena veškerá doporučení ošetřujícího lékaře, aby se zabránilo nebezpečným komplikacím.